Sven Schwannberger, laul ja lauto (Saksamaa)
Johann Nauwachi muusika

Sven Schwannberger on hariduselt plokkflöödimängija, kes õpetab kõige vanemas ja auväärsemas varajase muusika õppeasutuses Schola Cantorum Basiliensises ornamentatsiooni ja improvisatsiooni. Rahvusvaheliselt on ta enim tuntud hoopis lautomängijana. Tema finišisirgel olev doktoritöö käsitleb aga 17.-18. sajandi vokaaltehnikat. Tallinnas läheb pilt kokku: trubaduur Sven Schwannberger laulab Johann Nauwachi muusikat, saates end ise lautol. Põnevaks ei tee kontserti mitte ainult see kaks ühes efekt, mis erinevalt ajaloolisest traditsioonist tänapäeval paberõhukeseks kulunud, vaid Schwannbergeri inspiratsiooniallikas. Laskmata end segada varajase muusika nüüdisaja interpretatsiooni jõulisest peavoolust, ammutab ta sellele immuunsena inspiratsiooni vaid algallikatest. Üksnes vokaali käsitlevaid õpikuid ja traktaate on ta läbi töötanud sadakond, enesest mõista vaid originaalis. Kontserdil sünnib aga tõeline metamorfoos, kus teadmised ja intellektuaalne pool seguneb võimsa emotsionaalse laenguga, misläbi tekib kuulajal tunne, et sellist muusikat ei ole kunagi kirjutatud, vaid kõik sünnib siin ja praegu ja ometi mingis teises ajas.

29. nov kell 19 Niguliste kiriku Antoniuse kabel